Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji, enerjinin temini için sürekliliği olan doğal kaynaklardan faydalanılarak enerji üretilme yöntemidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları; 

Güneş Enerjisi (GES), Güneş‘in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. 

Rüzgâr Enerjisi (RES), rüzgar türbinleri rüzgarın kinetik enerjisinden faydalanır ve enerjiye dönüştürür.

Jeotermal Enerji, yeryüzünde birkaç kilometre derinlikte bulunan sıcak suyun yüksek derecedeki buharından elde edilebilen termal enerjidir. 

Hidrolik Enerjisi (HES), Biriktirilmiş yoğun su (debi) belirli bir uzaklıktan kanal ve/veya boruyla taşınarak oluşan yükseklikten bırakılan (düşü) su hızının enerjiye dönüşüm prensibidir.

Biyokütle Enerjisi, Ahşap, şeker kamışı, mısır, bambu ve söğüt endüstriyel biyokütle kaynakları olarak kullanılır.

Hidrojen Enerjisi, Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi (su gibi) ve dönüştürülmesi ile oluşan enerji kaynağıdır. Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır.

Dalga Enerjisi, denizlerde oluşan dalgaların oluşturduğu itme gücünden yararlanan yenilenebilir enerji üretme kaynağıdır.

Gelgit Enerjisi, denizlerdeki oluşan gelgit olayından yararlanan yenilenebilir enerji kaynağı olarak sayılabilir.